Arkivplan.no

Arkivplan for Næringsetaten

Næringsetaten - presentasjon

oslorådhus

Oslo rådhus

 

Næringsetaten er underlagt Byrådsavdeling for næring og eierskap og har lokaler sentralt i Oslo sentrum, like bak Stortinget. Etaten arbeider for at Oslo skal være en trygg by med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene.

Næringsetaten behandler søknader om bevillinger etter serveringsloven og alkoholloven, og gir informasjon og veiledning innenfor disse områdene. Etaten utfører vandelskontroller og salgs- og skjenkekontroller for å sikre at lover og retningslinjer overholdes. Vi kontrollerer steder som selger tobakk og beregner tilsynsavgift for tobakkutsalg.

Ved brudd på lovgivningen kan Næringsetaten inndra bevillingen. Næringsetaten beregner og innkrever bevillingsgebyr, og avholder etablerer- og kunnskapsprøver. For mer informasjon om Næringsetaten gå inn på vår hjemmeside : https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-foretak-og-ombud/naringsetaten/

 

Formålet med arkivplanen:

Arkivplanen skal sikre at Næringsetaten ivaretar sitt arkivansvar jf. arkivloven § 6. Et offentlig organ skal også til en hver tid ha en ajourført arkivplan jf. arkivforskriften § 2.2.

Arkivplanen skal beskrive hva arkivet inneholder og hvordan det er organisert.  Arkivplanen skal også vise hvilke instrukser, regler, planer m.m. som gjelder for arkivarbeidet.

 

miks2

Fra venstre: Ulvøya, indre Oslofjord, Nordmarka vinter og sommer